Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Fotodekbed.nl ten aanzien van de website en de producten welke aangeboden worden op www.fotodekbed.nl u op het volgende:

Eigendom en auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van fotodekbed.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van fotodekbed.nl. Deze toestemming is niet
benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door fotodekbed.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. fotodekbed.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy beleid

Fotodekbed.nl gebruikt de persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden van zichzelf en verstrekt de informatie niet aan derden.

Garantie

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hyperlinks

Hoewel Fotodekbed.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fotodekbed.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van fotodekbed.nl, welke geen eigendom zijn van fotodekbed.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van fotodekbed.nl. Hoewel fotodekbed.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door fotodekbed.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookie beleid

De cookie die op de site van Fotodekbed.nl geplaatst staat is de cookie van Google Analytics. Deze cookie geeft Fotodekbed gedetailleerde informatie over de bezoekers van de website.

Schade

Fotodekbed.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en het gebruik van via de site aangeschafte producten.

Het aanbod

Alle producten die Fotodekbed.nl levert zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden.